BAKTERİ GÖRÜNÜMÜ

 
Bakteriler Mikroskopta görülürler. Gözle görülmezler. Ancak özel tekniklerle besi yerinde geliştirildiklerinde kolonileri gözle görülür.