BAKTERİYOLOJİ

 

SOLGUNLUK

 

 İlk belirtiler genellikle tektaraflı solgunluk şeklinde ortaya çıkar.

 

Bitkide gelişen dayanıklılık mekanizması sonucu iletim demetinde tylen(iletim demet-leri içindeki parankima hücrelerinin uzayıp kıvrılması)oluşur.

 

İletimde metinde kolonize olan bakterilerin sistemik yayılmaları sonucu genellikle tüm bitkide solgunluk belirtileri görülür.