etoprakana  

Geri git   etoprakana > HAYVANCILIK > KÜMES HAYVANLARI

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Eski 01-03-2014, 06:20 AM
yakupy yakupy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Mesajlar: 1.575
Standart Kafes Kuşları Yetiştiriciliği-Bakım ve Beslenmesi


Türkiye'de kafes kuşları yetiştiriciliği Türkhalkının atalarından miras kalan güzel bir alışkanlıktır. Eski Osmanlı konaklarında ve cumbalı evlerde, farklı tür kuşlardan yayılan hoş nağme- ler sokaklara taşar, hemen her evin pencere kena- rında içine boş bir yumurta kabuğu yerleştirilmiş birkaç sardunya, fesleğen ve ıtır saksısının yanısıra saka, florya, iskete gibi kuşların yetişti- rildiği kafesler duvarlarda asılı dururdu. Bunun yanında han-hamam ve cami gibi kuruluşlarda güvercinlerin barınması için yapılan bölümler ve göçmen kuşlar için kurulan vakıflar Türk halkı- nın kuşlara olan sevgisinin ayrı bir göstergesidir. Günümüzde de çeşitli kuşların pet hayvan olarak evlerde beslendiği ve bu olgunun yaygınlaştığı bilinmektedir. Bunun sonucunda kimi kafes kuş- ları yetiştiriciliği küçük çapta da olsa gelişme eğilimi göstermektedir.
Bu çalışmada kafeste yetiştiriciliği yapılan bazı kuş türlerinin farklı ırk, soy ve hatları tanıtılarak, bunların morfolojik ve fizyolojik özellikle- ri ile bakım-besleme ve sağlık koruma konusun- da kısa bilgi sunulmuştur.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Eski 01-03-2014, 06:21 AM
yakupy yakupy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Mesajlar: 1.575
Standart

Kafes Kuşlarının Genel Özellikleri

1. Güvercin

İnsanoğlu tarafından barışın sembolü ka- bul edilen güvercinler 300’den fazla kuş türünü içeren Columbidae familyasının üyeleridir. Evcil güvercin (Columbia domestica) yaban güverci- ninden (Columbia livia) köken almıştır. Kutup bölgeleri ile ılıman iklim kuşağının en soğuk yerleri dışında dünyanın hemen her bölgesinde birkaç güvercin türü bulunur. Familyanın en küçük üyesi 15 cm uzunluğundaki elmas kumru (Geopelia cuneata), en irisi de Yeni Gine’de yaşayan ve uzunluğu 80 cm’yi bulan taçlı güver- cindir (Goura crista).
Güvercinlerin gövdesi yumuşak ve sık tüylerle kaplıdır. Evcil güvercinlerde boz, kurşuni ya da pas rengi gibi donuk renklerde de olan bu tüyler, bazı tropik türlerde yeşil, sarı, mavi, mor gibi parlak ve canlı renklere bürünür. Tür- lerden bir çoğu değişik renklerden oluşan desen- lerle bezenmiştir. Bütün güvercinlerde üst gaga- nın dibinde çıkıntı yapan bir et parçası bulunur. Başları gövdelerine oranla küçük, boyunları da oldukça kısadır. Bacak, kuyruk ve kanatlarının uzunluğu türlere göre değişir, dişi ile erkek ayırt edilemeyecek kadar birbirlerine benzerler. He- men hepsi gırtlaktan gelen yumuşak "huu" sesle- ri çıkararak " dem çekme " denen özel ötüşleriyle tanınır. Olgun bir güvercinin ağırlığı 300 - 1200 gramdır. Güvercinler 12 yaşına kadar veya biraz daha fazla yaşayabilirler.
Yalnız yaşayan bazı türler dışında, güver- cinler her zaman sürüler halinde bulunurlar. Taç- lı güvercin gibi iri türler daha çok yerde yaşayan, toprağı eşeleyerek yiyecek arayan ve yere yuva yapan kuşlardır. Aynı yaşama ve beslenme alış- kanlığı Türkiye ve Avrupa’nın yerli kuşlarından olan üveyik (Streptopelia oenas) de de görülür. Buna karşılık türlerin çoğu ormanlık bölgelerde- ki ağaçlarda yaşar ve yuvasını dalların arasına kurar. Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları gibi yüksek kesimlerde kuluçkaya yatan tahtalı (Co- lumbia palambus) da bir orman güvercinidir.
Güvercinlerde bir çok türün yumurtaları beyaz, bazılarının ki sarımsıdır. Güvercin ve kumruların diğer kuşlarda rastlanmayan en ilginç özelliği yavrularını beslemek için sütümsü bir salgı salgılamalarıdır. " Güvercin sütü " denen bu madde erişkin güvercinlerin kursaklarından sal- gılanır ve memelilerin sütü kadar besleyici bir sıvıdır. Anne ve baba güvercin bu sıvıyı kendi gagasından yavrunun ağzına akıtır ve yumurta- dan yeni çıkmış yavrusunu tohum yiyecek duru- ma gelinceye kadar bu şekilde besler. Çok ender bulunan "kuşsütü" sözcüğü de bu nedenle deyim- lere geçmiştir. Güvercinler ile kumruları diğer kuşlardan ayıran bir diğer özellik de su içme biçimleridir. Bütün kuşlar gagalarına bir yudum su alıp başlarını geriye atarak yuttukları halde, güvercin ve kumrular tıpkı memeliler gibi suyu emerek içerler.

Günümüzde, pet olarak kafesde beslenen ya da çeşitli becerilerinden yararlanılan yüzlerce evcil güvercin soyu vardır. Bunların hemen hepsi Avrupa ve Asya’da yaşayan kaya güvercininden (Columbia livia) kök almıştır. Kabarık göğüs tüyleriyle tanınan soylar, yeleli ve perçemli gü- vercinler, kuyruğunu kaldırarak yelpaze gibi açan tavus güvercinleri ve uçarken havada taklalar atan taklacı güvercinler en sevilenleridir. Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşa- yan göçmen güvercin (Ectopistos migratorius) nesli tükenmiş olan türlerden birisidir.
Güvercinlerin aşağı yukarı 200 farklı ırk, soy ve hattı vardır. Bunlar birbirlerinden davra- nış, büyüklük, şekil, duruş, tüylenme, renk, nişa- ne ve süsleriyle ayrılırlar. Güvercinlerin en yay- gın olan ırkları; White King, Silver King, Swiss Mondainess, The Hamer ve Strassors’dur. Bu ırk, hat ve soylar sportif, gösteri ve et üretimi amacıyla yetiştirilmekte, yurdumuzda ise Kele- bek, Mardin, Bursa, Selanik, Mika, Ankara, Urfa, Halep ve Sivas gibi daha çok yöresel adlar- la anılmaktadır.
Güvercinler aşağı yukarı 4-5 aylık yaşta çiftleşmeye hazırdırlar ve genellikle hayatları boyunca eşlerine sadık kalırlar. Yumurtlama döneminde genelde gün aşırı yumurtlarlar ve günün yarısında erkek, yarısında dişi yumurtanın üzerinde yatar. Kuluçka süresi 17 gündür. Bir güvercin çifti yılda 4-6 kez kuluçkaya yatabilir. Güvercinler en hızlı büyüyen kuşlardır.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Eski 01-03-2014, 06:22 AM
yakupy yakupy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Mesajlar: 1.575
Standart

1. Papağangiller


Pcittacea familyasına mensup olan papa- ğanlar genellikle gürültücü, parlak renkli, tombul gövdeli, kalın ve kıvrık gagalı, hemen hemen tümüyle tropik bölgelere dağılmış 300’ü aşkın türden oluşan geniş bir kuş grubudur. Bir çoğu muhabbet kuşu, kakadu, ara ve kea gibi isimler ile tanınır. Güzel renkleri ve taklit yetenekleri nedeniyle yeryüzünün dört bir yanına götürüle- rek evlerde beslenen bu kuşların bazıları insan sesini taklit etmesiyle ünlüdür. Papağanlar ara- sında tartışmasız en iyi konuşan tür anayurdu Afrika olan gri papağandır (Psittacus erithacus). Uzunluğu 40 cm’yi bulan kül rengindeki bu tü- rün kuyruğunda kırmızı telekler bulunur. Ama- zon papağanları taklit yeteneklerinin yanısıra parlak alacalı tüyleriyle dikkati çekerler. Gece papağanı (Geopsittacus occidentalis) Avustral- ya’da yaşayan ve ender bulunan bir türdür. Gece- leri tohumlarla beslenir, gündüzleri otlar arasına gizlenerek uyurlar.
Papağanların güçlü gagaları sert kabuklu yemişleri kolayca yiyebilmelerini sağlar. Ayrıca diğer meyve ve tomurcukları da yerler. Bazıla- rında küt olan kuyruk, diğerlerinde uzundur, ama hiç birinde çatallı değildir. Bir çok türün göste- rişli tepelikleri vardır. Uçucu olmaktan çok tır- manıcıdırlar
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Eski 01-03-2014, 06:23 AM
yakupy yakupy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Mesajlar: 1.575
Standart

1.1. Kakadu:Sarı tepeli kakadu (Cacatu galerita) kar beyazı tüyleri, bazen katladığı, bazen de yelpaze gibi açtığı sarı tepeliği olan bir kuştur. En güzel- leri olan pembe kakadunun beyaz tüyleri pembe ve sarımsı pembeyle alacalanmıştır. Öne doğru uzamış tepeliği kırmızı ve sarı bir bantla bezeli- dir. Palmiye kakadusu (Probosciger aterimus) 75 cm’ye ulaşabilen uzunluğuyla en iri kakadu tü- rüdür. Ayrıca bütün papağanlar arasında gagası en iri olanıdır. Tepeliği seyrek tüylüdür, kırmızı olan tüysüz yüzü kızdığında maviye döner. Çok gürültücü olan bu kuşlar, diğer papağanlar gibi uzun ömürlüdürler. Bazılarının 100 yıldan fazla yaşadığı bildirilmektedir.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Eski 01-03-2014, 06:23 AM
yakupy yakupy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Mesajlar: 1.575
Standart

1.1. Kea:


Yeni Zelanda’ya özgü bir kuş türü olan kea (Nestor notabilis) diğer papağanlardan farklı olarak bitkilerin yanında yağı sevdiğinden hay- van leşlerine (özellikle koyun) üşüşür. Bazen canlı koyunlara dahi saldırdığı görülmüştür.
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Eski 01-03-2014, 06:24 AM
yakupy yakupy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Mesajlar: 1.575
Standart

1.1. Ara:


Orta ve Güney Amerika’da yaşayan Aralar iri yapılı, parlak renkli, iri gagalı ve uzun kuy- ruklu papağanlardır. Çoğu tür ağaçların tepele- rindeki kovuklarda yaşarlar. Bazıları konuşmayı öğrenirsede genellikle doğada yaptıkları gibi tiz çığlıklar atarlar.
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Eski 01-03-2014, 06:24 AM
yakupy yakupy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Mesajlar: 1.575
Standart

1.1. Lory:


İnce uzun, kenarları kıvrımlı gagaları, çi- çeklerden balözü ve meyvelerden özsuyu emme- lerini sağlayan fırça gibi dilleri vardır. Renkli, parlak tüylere sahip ve oldukça hareketlidirler. Siyah renkten, yeşil, kırmızı mavimsi, sarımsı renge kadar pek çok çeşidini görebilmek müm- kündür. Hatta bunların hepsini birarada bulundu- ran gökkuşağı lorykeetleri bile vardır. Boyları 22-32 cm arasında değişebilir. Kırmızı lory, rainbow lory, ornate lorykeet gibi türleri bulun- maktadır.
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Eski 01-03-2014, 06:25 AM
yakupy yakupy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Mesajlar: 1.575
Standart

1.1. Macawslar:


Papağan dünyasının harika renkleri olan, en zeki, en duygusal ve en iri soylarıdır. Doğada 17 tür ve alt türü bulunmaktadır. Hepsinin de ortak özelliği aşağıya doğru iri, uzun ve kıvrık gaga, uzunca kuyruk, rengarenk tüyler ve yanak kısmının çıplak derili olmasıdır. Ortalama ömür- leri 50 yılın üzerindedir. 100 yıldan fazla yaşa- yanlarda bilinmektedir. Gökkuşağının tüm renk
lerini tüylerinde görmek mümkündür. Macawsların cinsiyet ayırımı çok zordur.
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Eski 01-03-2014, 06:26 AM
yakupy yakupy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Mesajlar: 1.575
Standart

1. İspinozgiller


Yeryüzüne dağılmış en geniş kuş familya- larından biridir (Fringillidae). Sayısı 120’yi aşan


geniş kuş familya- larından biridir (Fringillidae). Sayısı 120’yi aşan türlerinden biri ya da bir kaçı hemen her ülkede görülebilir. Bu gruptaki kuşların yalnız birkaçı ispinoz adıyla tanınırken, diğerleri çeşitli adlar almıştır. Özellikle iskete, saka, florya ve kanarya gibi kuşlar yaygın olarak tanınırlar. Bir çoğu serçe iriliğinde, gagaları kısa ama güçlüdür. Ga- ga yapıları tohumları kırıp yiyebilmelerini sağlar. Birçoğu tohumların yanı sıra böceklerle de bes- lenir.
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Eski 01-03-2014, 06:26 AM
yakupy yakupy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Mesajlar: 1.575
Standart

1.1. Bayağı İspinoz:


En çok bulunduğu yer Avrupa’dır. Bazı yerlerde serçeden bile daha sık rastlanan bayağı ispinozun (Fringilla coelebs) üreme bölgesi Af- rika’nın kuzeyine, Asya’nın orta kesimlerine kadar yayılmıştır. Erkeklerin renkleri parlak, tepeleri mavimsi bozdur. Hem erkeklerin, hem de dişilerin kanatlarında enine beyaz çizgiler vardır. Çalılara ve ağaç dallarındaki çatallara yaptıkları yosunla döşenmiş yuvalarına Nisan ayından itibaren dişiler 4 - 5 adet yumurta bıra- kırlar. Kahverengimsi olan bu yumurtaların üs- tünde koyu mor ile kahverengi karışımı benekler ve çizgiler vardır.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 09:51 AM .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Beta 1
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.