Biberde kök boğazı yanıklığı
(
Phytophthora capsici)

 

              Hastalık etmeni, toprak kaynaklı bir fungustur. Bu fungusun gençken bölmesiz, ince ve dallanmış miselleri vardır. Kültüre alındığında beyaz ve genellikle yıldız görünümünde koloni oluşturur. İnce, uzun ve dallanmış saydam görünümlü sporangiofor'lar üzerinde sporangiumlar oluşturur. Bunlar genellikle limon ve yumurtamsı şekilde olup papilla adı verilen bir çıkıntıya sahiptir.

            Toprakta yeterince su bulunması halinde sporangiumların içinden 2 kamçılı, hareketli açık sarı renkli fasulye tanelerine benzer zoosporlar oluşarak etrafa yayılır. Bu zoosporlar sulama suyu, yağmur ile veya mevcut suda, aktif olarak yüzerek bitkilerin kök boğazına kadar ulaşırlar ve enfeksiyonları oluştururlar. Bu enfeksiyonlar genellikle yağışlı mevsimlerde sulama suyu veya yağmur sularının biriktiği iyi drene edilmemiş yerlerde daha çok görülür. Etmen kışı hastalıklı bitki artıkları üzerinde ve toprakta geçirir. Optimum gelişme sıcaklığı 30°C' dir.