FUNGUSLARIN YAYILMA YOLLARI

 

Fungusların yayılma yolları: Funguslar üç şekilde yayılırlar.

1-Hava ile yayılan ,

2-Topraktan yayılan ,

3-Tohum ve vejetatif üretim materyalinden geçen hastalıklar

Hava ile yayılan hastalıklar:

         Hastalık etmeninin çoğalma yapıları hava hareketlerine bağlı olarak süratle yayılma özelliğine sahiptir.

         Havadan bulaşan hastalıklar tarlalarda homojen bir dağılım gösterirler.

         Hava hareketleriyle kısa zamanda uzun mesafelere yayılabilen bu hastalıklara karşı mücadele tek bir tarlada kalmayıp, geniş alanları içine alacak şekilde yapılmalıdır.

         Mildiyö

         Külleme

         Yaprak leke Hastalıkları

         Pas hastalıkları

Topraktan geçen hastalıklar:

         Çökerten

         Solgunluk

         Beyaz çürüklük

         Kök çürüklüğü hastalıkları

Tohum ve vejetatif üretim materyalinden geçen hastalıklar

         Bu yolla yayılan hastalıklar bir yıldan diğerine tohum ve vejetatif üretim materyali ile taşınırlar.

         Tohumla taşınanlarda, enfeksiyon düzeyi özellikle tohumun çimlenmesi süresince çevre faktörlerine bağlıdır.

         Tohum ve vejetatif üretim materyalinden geçen hastalıklara örnek olarak antraknoz ve patetes mildiyösü gibi hastalıkları verilebilir.

Hava ile yayılan hastalıklarla mücadele

Kültürel Önlemler

         Bulaşık bitki artıkları toplanıp yok edilmeli

         Tohumluk hastalığın görülmediği sağlıklı yer ve bitkilerden alınmalı

         Fazla sulamadan kaçınılmalı

         Sık ekim yapılmamalı.fidelikler sık sık havalandırılmalı

         Münavebe uygulanmalı

         Hastalığın konukçusu olacak muhtemel yabancı otlarla mücadele yapılmalı

         Fazla azotlu gübre verilmemeli

Kimyasal mücadele

         Yeşil aksam ilaçlaması

         Tohum ilaçlaması

Toprak ile yayılan hastalıklarla mücadele

Kültürel Önlemler

         Patojen ile bitkinin bir araya gelmesini engellemek ve konukçu bitkinin çevresindeki inokulumu azaltmak

    - Bulaşık olmayan tarlada temiz tohum kullanmak

    -  Uygun ekim zamanı ve ekim derinliği, ekim nöbeti, uygun sulama (damlama) ve toprak solarizasyonu ve yeşil gübreleme

         Hastalık gelişimini engelleyen koşullar oluşturmak

     - Sık ekimden kaçınmak, toprak drenajını sağlamak, uygun gübreleme yapmak

Kimyasal mücadele

         Tohum ilaçlaması

         Toprak ilaçlaması (fidelerin ve seraların boş olduğu dönemlerde)

         Fidelik ilaçlamaları

Tohum ve vejetatif aksamla yayılan hastalıklarla mücadele

Kültürel mücadele

         Temiz tohum alınmalı

         2-3 yıllık münavebe uygulanmalı

         Hasat sonrası tohumluğa ayrılacak olanlar yayılmak suretiyle güneş altında kurutulmalı.tohum ayrıldıktan sonra da depoya alınmalı

         Hastalıklı bitkiler sökülerek tarladan uzaklaştırılmalı

         Ekim esnasında tohumların normal derinliğe düşmeleri sağlanmaları

         Dayanıklı çeşit kullanılmalı

Kimyasal mücadele

         Tohum ilaçlaması

         Yeşil aksam ilaçlaması