Fungusların Yararları

 

         Toprakta yaşayan bir çok fungus diğer toprak faunası ile beraber, toprağa gelen organik maddeleri parçalayarak mineralize ederler.  Bu mikroorganizmaların solunumu (mikrobial solunum) sonucu açığa çıkan  CO2, havaya geçerek atmosferdeki CO2 miktarını dengede tutmaya hizmet eder.
        Funguslar besin olarak da yaralandığımız organizmalardır. (Ör; kültür mantarları (Agaricus bisporus). Bazı özel peynirlerin, şarap, bira ve ekmek yapımında funguslardan yararlanırız (Ör; Saccharomyces cerevisiae)Bazı funguslar ve onların metabolitleri (enzim, antibiyotik, pigment ve vitamin) ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır (Ör; Penicillum spp., Aspergillus spp., Fusarium spp. v.b.)