Solgunluk Hastalığı
 
Fusarium oxysporum f. Sp. Niveum
 Fusarium oxysporum f. Sp. Melonis

 
Genellikle gelişmenin ileri dönemlerinde görülen çökme ve kuruma şeklinde kendini gösterir.
Hastalık genelde yapraklarda sararma ve tarlada yer yer boşluklar halinde ortaya çıkar.