ÜRE %46 N

 

* Üre gübresi beyaz renkli, kokusuz, suda kolaylıkla çözülebilen 100 kg de 46 kg Azot içeren bir gübredir.

* Üre gübresi kimyasal gübreler içerisinde en yüksek düzeyde Azot içeren gübredir.

* Tarımsal değeri yüksektir.

* Bitkilere, bitki besin maddesi kaynağı olarak doğrudan etki gösterip nitelikli ve bol ürün alınmasını sağlar.

* Tarımsal aletlerde daha az paslandırıcı etki yapar.

* Birim Azot yönünden daha ucuza mal olan bir gübredir.

* Üre gübresi çeşitli şekillerde toprağa uygulandığı gibi sulama suyu içerisinde yada püskürtülerek de başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.

* Üre gübresi kireçli yada kumlu topraklarda olanaklar elverdiğince derine uygulanmalıdır.

* Üre gübresi bitki gelişiminin her aşamasında kullanılabildiğinden ekim sırasında kullanılabildiği gibi üst gübresi olarakta kullanılabilir.

 

İçeriğindeki Azot ;

* Üre gübresi toprakta çok çabuk çözünebildiğinden ihtiva ettiği Azottan bitkiler çok çabuk faydalanırlar.

* Bitki boyunun uzamasında etkilidir.

* Bitkinin dane ve meyve verimini arttıtır.

* Bitkinin kök gelişiminde etkilidir.

* Bitkilerde Azot eksikliğinde bitkilerin büyümesi gerilerken, bitkinin kök gelişimi ince olur.Ayrıca bitkinin alt yapraklarında sararmalar oluşur.Sürekli Azot eksikliklerinde yapraklar kahverengi bir renk alır ve ölürler.

* Üre gübresi kullanımında bitkiler içindeki Azotu hemen kullandıklarından, Azot ihtiyacı sürekli karşılanmaz. Bunun için gerekli Azot’un karşılanması için ikinci gübreleme yada üst gübresi olarak diğer nitratlı gübreler kullanılmalıdır.Örneğin CAN %26 yada AN %33

DEPOLAMA ;

* Isı ve yangın kaynaklarından uzak tutun.

* Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin.İstiflerken sıra yüksekliğinin en fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasını kesecek ızgaralar kullanmaya özen gösterin ve aralarda en az 1 metre mesafe bırakın.

* Kuru ve iyi havalanmış depolarda saklayın.

* Depo bölgesinde sigara içmeyin ateş kullanmayın.

* Isı ile fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direkt günışığından uzak tutun.

* Gübreyi nemli ortamda bulundurmayın.

* Özellikle gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olduğu ve nem oranının fazla olduğu bölgelerde, gübrelerin depolandığı yerlerin kapılarının kapalı olmasına özen gösterin.

* Uzun süre kullanımlarda eldiven kullanın.


* Amonyum Nitrat gübreleri ve diğer kompoze gübre çeşitleri ile aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklamayı