BİLİNÇLİ GÜBRELEME

 

Gübrelemeden beklenen faydanın sağlanabilmesi için mutlak surette toprağımızın besin maddesi durumunun ortaya konması gereklidir. Bu da ancak topraklarımızı tahlil ettirmemizle mümkün olacaktır. Toprak tahlilleri yapılmadan hangi gübre çeşidinden ne miktarda uygulayacağımızı tam ve doğru olarak ortaya koymamız mümkün değildir. Yanlış, gereksiz veya eksik gübreleme sonunda, gübre masrafının artması, verimin düşmesi, topraklarımızın ve çevremizin kirlenmesi gibi arzu edilmeyen durumlarla karşılaşabiliriz.

Özellikle hasattan sonra yada sonbaharda organik gübrenin uygulanması gereklidir. Uyku döneminde verilen ve düzenli bir çapa ile toprağa karıştırılan organik gübre kimyasal gübreden çok daha etkilidir. Ayrıca kış aylarında NPK gübresi yerine sadece fosfor yada NP verilmesinde fayda vardır. Kışayından çiçeklenme dönemine kadar organik gübre ile birlikte fosfor ve mikroelementler etkili bir çalışma sağlayacaktır.

Toprakta dikkat edilmesi gereken en önemli faktörler pH,Kireç, Tuz, Organik Madde. Bu 4 madde uygun seviyelerde olmazsa gübrelemenin faydası çok fazla beklenemez.

Ayrıca Makro elementlerin yanı sıra mikro elementlerinde topraktan ve yapraktan uygun düzeyde kullanılması gereklidir. Çinko, Magnezyum,Bor, Molibden, Mangan, Demir ürünleri maalesef ülkemizde çok yaygın değildir.