ENZİM KATKILI ÜRÜNLER

 

Enzimli Ürünler

      Enzimler, proteaz, lipaz, alfa-amilaz, selülaz, beta-glukanaz, pektinaz, pentozanaz ve hemiselülaz isimleri ile tanımlanmakta olup, proteinler, karbonhidratlar ile yağları en küçük birimlerine kadar parçalayan biyokatalizörlerdir. Bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal menşeli olabilir.

İkincil ve Mikro Element katkılı Enzimli