Fosforlu Gübreler Özellikleri ve Standartları

 

Toprakta bulunan fosforun başlıca kaynağı ; kaya fosfatı ve organik bileşiklerdir. Toprakta organik ve inorganik olmak üzere iki şekilde bulunur. Gübrelerde Fosfor P2O5 olarak ifade edilir. Üretimde genelde ham fosfatlar kullanılır.

    Fosforlu gübrelerin çözünebilirlikleri 4 değişik şekilde ifade edilir.

1-Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor.

2-Suda çözünür fosfor;  Bitkiler tarafından  kolayca alınabilir kısımdır.

3-Sitrik asitte çözünebilir; Nötr veya alkali amonyum sitrat çözeltisi  veya % 2 lik sitrik asitte çözünebilir kısım.

4-%2’lik formik asitte çözünebilir fosfor;doğrudan gübre olarak kullanılacak ham fosfatlardaki bitkiler tarafından alınabilir fosforu temsil eder.

Fosforlu Gübreler  Çeşitleri ve Standartları

Normal Süperfosfat; Ana madde olarak monokalsiyum fosfat ve kalsiyum sülfat içeren ve öğütülmüş fosfat mineralinin sülfürik asit ile reaksiyonu sonucu  elde edilmektedir.  içinde % 14- 20 arasında  fosfor bulunur. Bu miktarın %90’dan fazlası suda çözünebilir formdadır. % 16 civarında kükürt (S) içerir

Triple Süperfosfat (TSP) Ana madde olarak monokalsiyum fosfat içeren ve öğütülmüş fosfat mineralinin fosforik asit ile reaksiyonu sonucu  elde edilmektedir. Normal süper fosfatla aynı özellikleri taşır, fakat daha konsantredir. % 38-43 oranında P2O5 içerir.