GÜBRELERİN SINIFLANDIRILMASI

 

Gübrelerin Sınıflandırılması

 

 1. Elde edilişlerine göre

                               Doğal gübreler

                               Yapay (sentetik) gübreler

2. Kaynağına göre

                               İşletme gübreleri

                               Ticaret gübreleri

3. Etki şekillerine göre

                               Direkt etkili gübreler

                               Endirekt etkili gübreler

4. Etki Hızlarına göre

                               Çabuk etkili gübreler

                               Yavaş etkili gübreler

5. Kimyasal yapılarına göre

                               Organik gübreler

                               İnorganik gübreler

6. Besin maddesi sayılarına göre

                               Tek besin maddeli gübreler

                               Çok besin maddeli gübreler

7. Yapılarına göre

                               Katı gübreler

                               Sıvı gübreler

                               Gaz formundaki gübreler