İKİNCİL BİTKİ BESİN MADDELİ GÜBRELER

 

 Kalsiyum

 Magnezyum

 Kükürt

 Sodyum

   bitki besin maddelerini bünyesinde bulunduran katı veya sıvı haldeki gübreleri kapsar

  Kalsiyum klorür çözeltisi

  Magnezyum sülfat

  Elementel kükürt

  Sodyum klorür