İNORGANİK (KİMYASAL) GÜBRELER

 

 

Asıl Amacı bitkiyi beslemek olan her türlü maddeye Gübre denir.

   Bitkilerin ihtiyaç duydukları besinleri içeren  doğal veya işlenmiş inorganik maddelerden oluşur.

   Gübreler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de tarımın en önemli girdisi olacaktır. Çevreye zarar vermeden nitelikli bol ürün alınabilmesi gübrelerin özellikleri yanında nasıl, ne zaman, ne şekilde ve ne miktarda uygulanacaklarının doğru bilinmesine bağlıdır.

 

KİMYASAL GÜBRELER

Azot’lu Gübreler

Fosfor’lu Gübreler

Potasyum’lu Gübreler

Çok besinli (Kompoze) Gübreler

İkincil Bitki Besin maddeli    

Mikro B.B.M.li Gübreler olarak sıralamak mümkündür

 

Azotlu Gübreler

Tek kaynağı içinde bulunduğumuz atmosferdir. Toprakta bulunan azotun kaynağı organik maddedir yani toprakta kalan bitkisel ve hayvansal artıklardır.

 

1-Amonyumlu Gübreler------------------------------" Amonyum Sülfat”

 2-Nitratlı Gübreler------------------------------------“Sodyum Nitrat, Kalsiyum Nitrat”

 3-Amonyumlu ve Nitratlı Gübreler--------------- “Amonyum Nitrat”

 4-Amidli gübreler-------------------------------------“Üre”

 

1-Amonyumlu Gübreler

Azot’u NH4+ (Amonyum iyonu) formunda içerirler.

Toprak kolloidleri tarafından sıkıca  tutulduğu için yıkanmaları azdır.

Uzun süre kullanılmaları toprağı asitleştirir.

Amonyumlu gübreler nitrifikasyon sonucu nitrat formuna dönüşürler.

En çok kullanılanlar amonyum sülfat ve amonyum klorür gübreleridir.

 

 

2-Nitratlı Gübreler

Azot’u NO3- (Nitrat iyonu) formunda içerir. Nitrat iyonları toprak kolloidleri tarafından tutulmadığı için yağış ve sulama suları ile yıkanma şeklinde önemli azot kayıplar meydana gelir. Nitratlı gübreler bitkiler tarafından hızla alınmaları nedeniyle etkilerini çabuk gösteren gübrelerdir.

En çok bilinenler;

   Sodyum nitrat  ve

   Kalsiyum nitrattır

3-Amonyumlu ve Nitratlı Gübreler

Bu gübreler Azot’u hem amonyum iyonu hem de nitrat iyonu formunda içerirler.Amonyumlu ve nitratlı gübrelerin özelliklerini taşırlar.En çok kullanılanlar amonyum nitrat ve kalsiyum amonyum nitrattır.

 

4-Amidli Gübreler

Bu gübreler Azot’u organik formda yani(NH2) formunda içerirler.  Toprağa verildikten sonra amonyuma, sonrada nitrata dönüşürler. En iyi örnek Üre gübresidir.