Normal Süper Fosfat

Normal Süper Fosfat Gübreler granüle ve danecikler halinde boz veya açık gri renktedir. Hafif asit karakterdedir. Uzun süre rutubetli ortamda depolanırsa topaklanabilir. Bileşiminde % 18 - 20 fosfor bulunmaktadır. Bünyesinde % 18 - 24 oranında kalsiyum (Ca) ve % 10-12 oranında kükürt bulunmaktadır. Tuzlu toprakların ıslahında kullanılması uygundur. NSP gübresinde azot NSP kısaltmasındaki (N) harfi diğer azotlu gübrelerde olduğu gibi “azotu” değil, “normal” sözcüğünü ifade etmektedir. bulunmamaktadır. Normal Süperfosfat gübresinin formülü ise 3Ca(H2PO4)2.H2O+7CaSO4 (%18-19 P2O5) şeklindedir.