Organik Gübre Çeşitleri

 

Organik Gübre çeşitlerini 4 ana kısımda inceleyebiliriz.

Leonardit Kaynaklı Organik Gübre: Leonardit 70 milyon yıl süren bir hümifikasyon süreci sonunda oluşan linyit kömürünün okside olmuş formudur içeriğinde. Leonardit Hümik + Fulvik asit içeren bir toprak düzenleyicidir. Ph düşürür. Bitki besin elementlerinin alınımı kolaylastırmakla birlikte gübre kullanımını %30 düşürür ve yüksek verim sağlar. Fakat yalnızca Leonardit yani Natural olarak satılan Leonarditler tek başına tam etki yapamazlar içerisinde kükürt, demir, çinko gibi elementlerinde bulunduğu Leonardit Kaynaklı Gübreleri tercih ediniz.

Hayvan Gübresi:
Büyükbaş hayvanların dışkılarının kurutularak yakılmasıyla elde edilen gübrelere hayvan gübresi adını veriyoruz. Hayvan gübrelerinde nem miktarı fazla olduğundan bu tür gübrelere soğuk gübre de denilir. Fakat Hayvan gübreleri 4 yıl yakılmadan kullanıldığı takdirde içeriğindeki Tuz miktarı yüzünden topraklarımızı çoraklaştıradabilir. Bundan ötürü en az 4 yıl yanmış beklemiş hayvan gübresi kullanmanızı öneririz.

Yeşil Gübreleme: Bu gübreleme çeşidinde toprağa ekilen bitki yeşillendikten sonra toprak işlenerek çıkan bitki toprakla karıştırılır. Bu şekilde yapılan gübrelemeye de yeşil gübreleme denir. Bu gübrelemeye örnek olarak bahçelerde ağaç aralarına ekilen fiğ, mercimek, soya gibi ürünlerin yeşilken pullukla toprağa karıştırılması ve de bu sayede toprak organik maddece zenginleşir fakat bu sadece topraktaki organik madde miktarını arttırmaktadır herhangi bir Ph seviyesi yüksekliğini düşürmede yardımcı olmaz.

Tavuk Gübresi: İçerisinde belli oranda sadece organik madde içermektedir hümik fulvik asit olmadığından herhangi bir toprak dengeleyicisi olarak kullanılmaz sadece toprakdaki organik madde eksikliğini belli ölçüde gidermeye yardımcı olur.