ORGANİK GÜBRELERİN KULANILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 

          Uygulanacak gübre miktarlarının, gübrenin besin maddesi içeriğine göre belirlenmesi gerekir,

          Organik gübrelerin uygulamadan önce eğer bekletilecekse ortam şartlarından en az etkilenecek şekilde depolanmaları sağlanmalıdır,

          İyi kompostlaşmamış organik gübreler   tarlaya uygulandıklarında bitkilere faydadan çok zarar verebilirler, çünkü çürüme toprakta devam ederken oluşan bakteriler topraktaki besin maddelerini kullanırlar,

          Uygulanacak olan organik gübrelerin sadece bir besin maddesi sağlamadığını, aynı zamanda toprak yapısını olumlu olarak etkileyen bir materyal olduğu unutulmamalıdır.