ORGANİK GÜBRELEMEDE GÜBRELEME PROGRAMI

          Organik gübrelerle yapılan gübrelemelerde az ve sık olarak yapılan gübreleme uygulamalarının, çok miktarlarda ve uzun zaman aralıklarında yapılan gübreleme uygulamalarından daha etkili olduğu çeşitli kaynaklarca ortaya konmuştur.

          Az ve sık yapılan bu gübreleme programlarında eksik kalan bitki besin maddeleri inorganik gübrelerle takviye edilmelidir.

          Sonuç olarak toprak analizine dayanan, iklim özelliklerini, toprak özelliklerini, bitki ve gübre çeşidini dikkate alan bir gübreleme programı yapılmalı ve uygulanmalıdır.