ORGANİK GÜBRELERİN UYGULAMA ŞEKİLLERİ

 

    TOPRAKTAN;

          Tarlaya uygulanan katı organik gübreler pulluk ile gömülerek, gübrenin değerinden meydana gelecek kayıpların önüne geçilir.

           Gübrenin toprak altına gömüleceği derinlik toprak bünyesine bağlı olarak değişmektedir.

          Genel bir uygulama şekli olarak çiftlik gübreleri hafif bünyeli topraklarda yüzeye serildikten sonra sürümle derine,

          Ağır bünyeli topraklarda ise yüzeye serilip hafifçe yüzlek olarak karıştırılır.

                YAPRAKTAN:

          Gübre su ile karıştırılır ve yapraklara spreylenir.

          Bitki ekildiğinde hazır besin bulabilmesi için organik gübreler ayrışma süreleri göz önünde tutularak ekimden önce verilmelidir.

          Gübreler sıcak ve nemli iklim şartlarında yetiştirilen bitkilerin ekiminden 4-6 hafta önce, serin koşullarda yetiştirilen bitkilerden ise bir kaç ay önce toprağa uygulanmalıdır.

 

Toprağa Uygulanacak Organik Gübre Miktarının Belirlenmesinde

          toprağın yapısı,

          organik madde miktarı,

          iklim faktörleri ve

          yetiştirilecek bitkinin çeşidi etkili olmaktadır