ORGANİK GÜBRELERİN İŞLEVİ

          Organik gübreler; toprağın havalanma, su tutma, ısınma ve geçirgenlik gibi fiziksel özelliklerini bitki yetiştirilmesi için uygun hale getirirken,

                bitki besin maddelerinin toprakta serbest hale gelmesini yani yarayışlı durumda bulunmayan besin maddelerinin yarayışlı hale geçmelerini sağlayarak, toprağın kimyasal özelliklerini de olumlu şekilde etkiler.

          Toprağa uygulanan organik gübreler toprağın biyolojik özelliklerini de olumlu yönde etkilerler. Bu özelliklerinden dolayı bu gübrelere “toprak özelliklerini düzelten gübreler” de denilmektedir

          Organik gübreler toprağa sağladığı bitki besin maddelerinden daha çok toprağın yapısına kazandırdığı özellikler bakımından daha önemli bir işleve sahiptir.

          Toprağa uygulanan organik gübreler topraklara sağladıkları organik maddeler ile toprakların geçirgenlik değerleri ve su tutma kapasitelerinin arttırılması ile diğer fiziksel özellikler üzerine olumlu etki yaparak toprakların bitki yetiştirmeye daha uygun bir yapı kazanmalarını sağlar.