ORGANOMİNERAL GÜBRELER

 

  Azotlu Katı Organomineral Gübre

Azot ihtiva eden bitki besin elementi ile bir veya birden fazla organik gübrenin karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.

  Azotlu Sıvı Organomineral Gübre

Azot ihtiva eden bitki besin elementi ile bir veya birden fazla organik gübrenin bileşiminden süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.

  NP’li Katı Organomineral Gübre

Azotlu ve fosfatlı bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.

  NP’li Sıvı Organomineral Gübre

Azotlu ve fosfatlı bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.

  NK’ lı Katı Organomineral Gübre

Azotlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.

  NK’ lı Sıvı Organomineral Gübre

Azotlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler

  NPK’ lı Katı Organomineral Gübre

Azotlu, fosforlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.

  NPK’ lı Sıvı Organomineral Gübre

Azotlu, fosforlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.