YANLIŞ GÜBRELEME ZARARI

 

Yoğun yapılan kimyasal gübreleme sonucunda toprakta organik madde miktarı,topraktaki humus oranı azalacak ve biyolojik aktivite azalıp verilen gübreler toprakta tutunamadığı için yıkanıp gidecektir. Bitki besin elementelerinin  bitkilerin alabileceği şekle dönüşmeleri duracak ve böylece toğrağın fiziksel ve kimyasal özellikleri bozulacaktır. Neticede toprağın üst kısımları kumlaşırken, alt kısımlarıda taşlaşacaktır.(Sertleşecektir)

 

Bu durum topraklarımızda;

Tuz konsantrasyonun yükselmesine,

Mikroorganizma faaliyetlerinin azalmasına,

Yeraltı suyunun kirlenmesine,

Kimyasal olarak verilen gübrelerin topraktan çabucak yıkanmasına,

Verim ve elde edilen ürünün kalitesinin düşmesine,

Erozyonla toprak kaybına, neden olacaktır..

 

Bu zararları ortadan kaldırabilmek için, topraklarımızın organik madde ihtiyacını karşılamak üzere ORGANİK GÜBRELEME yapmamız gerekmektedir.