KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Sağlıklı civciv yetiştirebilmek için civcivin büyütüleceği kümesin hijyenik olması çok önemlidir. Bunun için kümesin temizliğinin ve duvarların kireçle badana yapılması, civciv konulacak kümeste daha önce yetiştiricilik yapılmış ise içeride bulunan ekipmanlar dezenfekte edilerek hazırlanması şarttır.

 

 

Kümes içerisine yazın 5-8 cm, kışın 8-10 cm kalınlığında olacak şekilde yataklığın bütün kümeste aynı seviyede serilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Işıklandırma ve havalandırma sistemi çalışır ve yeterli olmalıdır.

Civciv kümese konulmadan önce içeri ısısının 30 derece olması sağlanmalı, bunu takip eden 2. haftada 25 derece, 3. haftada 22 dereceye ayarlanmalıdır.

Yemin kalitesi seçilmeli, rutubetli ortamlarda yem bırakılmamalı, haftalı tüketim kadar yem alınmalıdır. Su kaplarının temizliğine özen gösterilmelidir.

Civcivler için uygun şartlarda olmayan kümeslerde aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir;
-Solunum sorunları ortaya çıkar
-Hastalıklara duyarlılığı artırır.
-Canlı ağırlı kaybına neden olur.
-Kümeste bir örnekliliği geriletir.
-Yeterince oksijen bulunmasını engeller.
-İshalli hastalıklar görülmesine neden olur.
-Kümes içindeki havada amonyak miktarını yükseltir.
-Karkas kalitesini azaltır.
Sağlıklı ve hastalıklardan korunmak için aşılama ve ilaçlamaları zamanında yapılmalı.Aşının sadece sağlıklı hayvanlara uygulanacağı unutulmamalıdır.
Temiz havanın en iyi gıda olduğunu unutmayınız.

Kaynak: www.antalya-tarim.gov.tr