BAŞLICA ETÇİ SIĞIR IRKLARI

 

 

 

 

Dünyada 300 den fazla sığır ırkı vardır. Bu ırklardan bir bölümünün verimleri oldukça yüksektir. Fakat, özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde yetiştirilen sığırların önemli bir bölümü düşük verimlidir. Yetiştirildikleri bölgelere, kendilerine sağlanan çevreye ve genotiplerine bağlı olarak farklı verim seviyelerinde olan sığır ırklarının bir bölümünde süt veya et verimi ön plana çıkarken, bazı ırklarda süt verimi yanında başta et olmak üzere, diğer verimler üzerinde de durulur. Bu kısa açıklamalardan anlaşılacağı gibi sığırların en önemli verimleri süt ve ettir. Süt ve et verimine ek olarak deri, gübre, kemik ve boynuzlar ile, önemli bölgelere göre değişmekle beraber iş gücüde de sığırın verimleri arasında sayılabilir.

 

 

 

 

 

 

Angus:
Annelik özellikleri , doğum kolaylığı ve mermerleşme özelliği ile ünlü, orijinal olarak siyah ve boynuzsuz bir ırktır.

Barzona:
İlk defa 1942 yılında, Afrikaner, Hereford, Shorthorn ve Angus ırklarından kombine edilmiş bir ırktır.

Beefalo:
Yüksek protein, düşük yağ ve düşük kolesterol içeren etiyle ünlüdür. Amerikan yaban sığırı (Buffalo) ile evcil sığırın melezlemesi sonucu elde edilmiş, mera besisine uygun bir ırktır. Evcil sığır olarak etçi ırklardan biri seçildiğinde et kalitesi, kaba yemden yararlanma yeteneği gibi özellikleri çok üstün hale gelir. Beefalo kolay idare edilebilen, fertilitesi ve aynı zamanda sütçü yeteneğiyle öne çıkmış, heterozigot melezlemeler için uygun bir etçi ırktır. Beefalo 3/8 Buffalo (Bison), 5/8 evcil sığır oranına sahiptir.

Beefmaster:
İlk defa 1930 yılında Güney Teksas’ta Brahman, Hereford ve Shorthorn sığırlarından sistematik melezleme ile elde edilmiş bir ırktır. Bos indicus etkisinde bir ırk olup, çok hızlı gelişir.

Belçika Mavisi:
Hızlı büyüme ve yemden yararlanma oranının yüksek oluşuyla ünlü bir ırktır.

Belted Galloway:
İskoçya kökenli bir ırktır. Black Galoway ile Dutch Belted ırklarından melezlemeyle elde edilmiştir. Orta boylu, siyah renkli bir ırk olup, vücudunun ortası kuşak şeklinde beyazdır (Kuşaklı Galloway). Kötü hava koşullarına çok dayanıklıdır.

Blond d` Aguitane:
Fransız kökenli bir ırktır. Özellikle ön kısmının, kaburga bölgesinin kaslı olmasıyla tanınır. Bir çok ırkla melezlenebilir. Karkas randımanı çok yüksektir.

Braford:
Braford 1930’lu yıllarda Florida’da elde edilmiş, 5/8 Hereford, 3/8 Brahman karışımı bir ırktır. Başı dominant olarak beyazdır. İnekleri güzel meme yapısıyla ünlü olup, göz hastalıklarına karşı özel direnci olan bir ırk olarak bilinir.

Brahman:
Hörgüçlü bir ırktır. Hindistan dan köken alır. Gri ve Kırmızı olarak iki ana renk hakimdir. Sinekleri, dış parazitleri ve sıcağı çok iyi tolere eder.

Brangus:
Brahman ve Angus ırklarından 1949 yılında elde edilmiş, 3/8 Brahman, 5/8 Angus kombinasyonu bir ırktır. Süt verimi, büyüme potansiyeli, kolay doğum, hastalıklara dayanıklılık, fertilite ve karkas randımanı konusunda göze çarpar.

   

1.SAYFA       2.SAYFA       3.SAYFA       4.SAYFA