SIĞIRLARDA ANİ ÖLÜMÜN SEBEPLERİ

 

Her türlü perakut ve akut hastalık sığırlarda ani ölüme sebep olabilir. Burada “ ani ölüm” deyimiyle sağlam bir hayvanın ölü bulunması kastedilmektedir. Böyle durumlarda aşağıdaki hastalıklar gözden geçirilmelidir. Bu hastalıkların bir çoğu zaten ilk bakışta ekarte edileceğinden, geriye kalanların üzerinde durmakta fayda olacaktır. Ani ölümlerde en büyük yardımcımız laboratuvar testleridir. Yine ekteki hastalıklardan bazıları sığırlarda nadiren görülmekle beraber, akılda bulundurulmasında yarar vardır.

Şarbon (Anthrax)
Akut Rumen Asidozu
Septisemi
Hemorrhagic septisemi (Pasteurella multocida enfeksiyonları)
Aşırı parazit enfestasyonu
Tympani
RPT (Retikuloperitonitis Travmatica)
Yağlı Karaciğer sendromu

 

 

 

Sığır vebası
Şap (gençlerde)
Akut mastitis (özellikle Akut E.coli mastitisleri)
Transport tetanisi
Eosinophilic myositis
Oesophagus tıkanması
Dana Difterisi (Necrotic Laryngitis) ( Fusobacterium necrophorum enfeksiyonları)
Histophilus somni = (Haemophilus somnus)=TEME

Akut Zehirlenmeler:
Zehirli bitkiler
Küf / mycotoksinler
Gossypol
Kurşun
Bakır
Selenyum
Nitrat/Nitrit
Filizlenmiş buğday
Herbicide, İnsectisid
Yılan

Clostridium Enfeksiyonları:
Enterotoksemi
Heamorrhagic enteritis
Yanıkara
Malignant ödem
Kara hastalık (Necrotik hepatit)
Botulismus
Tetanoz