SÜT SIĞIRI BARINAKLARI NASIL OLMALI?

 

  • Hayvanlar için en uygun çevre koşullarını sağlayabilmeli,

  • Maliyeti olabildiğince düşük olmalı,
  • Ahırımızı zamanla büyütebileceğimizi düşünerek yapmalıyız,
  • Ahırımızın çeşitli yaş gruplarından hayvanları barındırabilecek bölümleri olmalı,
  • Ahırda çalışanlar hem kolay ve zahmetsiz çalışabilmeli, hem de ahırımızın sağlık ve korunma koşulları iyi olmalıdır.
 

Süt sığırları için yapılacak barınaklarda süt sığırlarının çevre istekleride göz önünde tutulmalıdır. Genel olarak;

    Sığırlar -18°C ile +24 °C arasındaki sıcaklığa adapte olabilirler. İnekler için en uygun ortam sıcaklığı 10-15 °C’ dir.

    Ahırdaki nem oranının ise %60-80 arasında olması istenir.

    Barınaklarda havalandırmanın da öneminden daha önceki konularda bahsetmiştik. Sağmal bir inek için saate 50 m³, bir buzağı için saate 10 m³ civarında havalandırma sağlanmalı, hayvan başına 20 m³ temiz hava ortamda bulundurulmalıdır.

    Çalışanların işlerini kolaylaştırmak ve hayvanları daha kolay kontrol etmek için ise geceleri aydınlatma yapmak gerekmektedir. Aydınlatmada mümkünse floresan lambalar kullanılmalıdır. Her bir m² zemin alanı için 2,5 watt varise sağım ünitesinde her bir m² zemin alanı için 10 watt’ lık ışık kaynağı kullanılmalıdır.