YERLİ SIĞIR IRKLARI

 

Yerli Sığır Irklarımız

A - Yerli Kara sığırı
B - Güney Anadolu Kırmızısı ( Kilis Sığırı )
C – Güney Sarısı
D – Bozırk sığır ırkı
E – Doğu Anadolu Kırmızısı

Ayrıca sadece bir bölgede yetiştirilen lokal ırklarımızda mevcuttur.

Yerli sığır ırklarının ortak özellikleri: Beden yapıları ufaktır. Verimlilikleri düşüktür. Olgunluğa erişme yaşları yüksektir. Doğaya uyumlulukları yüksektir.

 

 

 

 

 

 

                                     Yerli Kara Sığır Irkı
 Anadolu'nun otokton (kendiliğinden oluşan) bir ırkıdır. Rengi siyah ve beden yapısı ufaktır. Türkiye sığır ırklarının en ufak yapılısı ve yüksekliği en az olanıdır. Cidago (omuzbaşı) yüksekliği 110 cm. kadardır.

      

 

          Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irkı (DAK)
 Doğu ve Kuzey-Doğu Anadolu'nun bir ırkıdır. Rengi açık kırmızıdan koyu kestane rengine kadar değişir. Bazı hayvanlarda arka bacağın iç taraflarında beyaza kadar değişen açık renkler görülebilir. DAK Türkiye'nin en önemli sığır eti kaynağıdır.

 

      Güney Anadolu Kırmızısı Sığır Irkı (GAK)
 Torosların güneyinde kalan Akdeniz Bölgesi ile Güney-Doğu Anadolu Bölgesi bu ırkın yayılma alanıdır. Açık sarıdan koyu kırmızıya kadar değişen renk variyasyonları gösterir. En çok görülen tarçın rengidir. Sağrı (memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm), cidagodan 5 cm. kadar daha yüksek ve kuyruk bağlantısı yukarıdandır. Diğer yerli ırklara göre süt verimi ve et verimi bakımından en verimli olanıdır. Diğer ırklara göre gelişmesi daha erkendir. İlk yarularını üç yaştan itibaren verirler. Sağımının yapılabilmesi için buzağının emmesi veya buzağının ineğin yanında olması gerekir. Bu nedenle makinalı sağıma uygun değildir.

 

                                                          

 Boz Irk
Anadolu ve Trakya'nın yerli ırkıdır. Köken itibariyle Anadolu yerli ırkları arasında Bos taurus prigeminus grubuna (kemik ve kafatası yapısı ile belirgin, iri yapılı grup) giren tek ırktır. Rengi açık gümüşten koyu kül rengine kadar değişir. Boğalarda göz etrafında siyah bir halka vardır.

 

 

                        Güney Sarısı Sığır Irkı
Anavatanı Türkiye'dir. Mersinden başlayarak Hatay'a ve Şanlıurfa'ya kadar olan illerde, başlıca Toros ve Amonos dağları ile Akdeniz arasında kalan bölgelerde ve kısmen bu dağların kuzey ve doğusunda yetiştirilir. Yerli sarı, Çukurova sığırı, Dörtyol sığırı ve Siverek sığırı olarak da bilinir. Kombine verimli ırktır.


                  Zavot Irkı
Kars ilinin aynı isimle anılan bölgesinde yetiştirilen, yerli sığırlarla Kafkasya'dan getirilen Simental ve İsviçre Esmeri birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Peynir yapımı ile uğraşan mandıra ve civarında yetiştirilir

   
                  Maraş Sığır Irkı
Maraş bölgesinde yetiştirilir. GAK, DAK ve yerli kara karışımından ibarettir.
 
                      Kırım Sığır Irkı
 Osmanlı Devleti zamanında Kırım'dan getirilen ırklarla yerli ırkların birleştirilmesinden elde edilmiştir.