İPEKBÖCEKÇİLİĞİ


İpekböceğinin Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri :


• Yumurta halinden ergin hale geçmek için tam bir metamorfoz geçirir.
• Yumurtası çok küçüktür.2000 yumurta 1 gr.gelir.1-1,3 mm*0,9-1,2 mm.
• Beyaz koza meydana getiren ırklar, açık sarı yumurta, sarı koza meydana getirenler koyu yeşil yumurta meydana getirirler.
• Yeni çıkış bir larva siyah veya koyu kahverengidir. Başı büyük ve kıl örtüsü ile kaplı.
• Larva büyüdükçe daha açık bir renk alır.

Larvanın vücudu, baş, göğüs ve karın segmentlerinden oluşur. 

Baş: 
• Bir kafatası kemiği ile birlikte, kaynamış olan 6 vücut segmentinden meydana gelmiştir.
• Başta 6 çift basit göz vardır.5 adet segmentten oluşan bir çift anten vardır.
• Alt çene iyi gelişmiştir. Ağızda ventral olarak yerleşmiş olan dudaklarda bulunur.

Göğüs:
• Protoraks, mezotoraks ve metatoraks olrak üç vücut segmentinden oluşur.
• Her segment bir çift ayak taşır.
• Larva işaretine sahip bütün i.b.ler metatoraksın üzerinde bir leke taşırlar.

Karın:
• Onbir segmentten oluşur.Son üçü birbirine kaynamıştır.
• Üçüncü, altıncı ve son karın segmenti müsküler çıkıntılar şeklinde 1 çift ayak taşır.
• Karın seg. 8. ve 9. seg. 4. ve 5. hayat dönemlerinde belirgin bir şekilde ortaya çıkan cinsiyet işaretlerini taşırlar.
• Dişide süt beyazı bir çift leke şeklinde görülür.Erkeklerde herold bezesi görülür.
• Har iki cinsiyette de vücudun yan taraflarında dokuz çift nefes deliği vardır.

• Larva belirli bir uyku devresini geçirdikten sonra üzerine koza örerek pupa haline gelir.
• İ.b.ler koza örüm ve krizalit devresinde yem yemezler .Hareketsizdirler.
• Krizalitte göze çarpan vücut kısımları başata bir çift büyük bileşik göz, bir çift anten, ön ve arka kanatlar ve bacaklardır.7 çift nefes deliği bulunur.
• Dişilerde 8.karın segmenti üzerinde ince yatay çizgi vardır.
• Krizalitten meydana gelen kelebek uçamaz, yem yiyemez.Kelebek baş, göğüs, karından meydana gelir.İki yanda bileşik gözler var.Basit göz yoktur.
• Göğüs pro-mezo-meta torakstan oluşur.Mezo gelişmiş 5 köşeli.3 çift ayak(5 seg.)İki çift kanat bulunur.
 

• Cinsiyet Ayrımı: Erkeklerde8, dişilerde 7 karın segmentri vardır.Dişilerde duyargalar nispeten küçüktür.Vücut ve karın dolgun, daha az aktif.Erkeklerde vücudun geri kısmında bir çift çengel bulunur