İPEKBÖCEKÇİLİĞİ


 

ASKI VE KOZA HASADI

5. yaşın sonunda olgun böcekler sararıp şeffaflaşır. Yem yemeyi keserek, ipek salgılamaya başlarlar. Baş devamlı kalkık durumdadır ve askı ararlar. Askı döneminde böcekhane sıcaklığı 23-24 OC, nem %60-70 olmalı ve havalandırma yapılmalıdır. Askı malzemesi olarak hardal, pırnar, püren gibi bitkiler kullanılmalıdır. Askıların kuru olması için böcek askıya çıkmadan 7-10 gün önce toplanıp, kurutulmalıdır Bir kutu böcek için yaklaşık 250-300 adet bitkisel askıya ihtiyaç vardır.

Askı dikiminden 8-10 gün sonra kozalar toplanarak pamukları temizlenmelidir. Çifte, lekeli, çipez kozalar ayrılmalıdır. Sınıflar itibari ile ayrılan yaş kozaları koza birlik tarafından alınmaktadır.