İPEKBÖCEKÇİLİĞİ


İPEKBÖCEKCİLİĞİNİN TARİHİ

 

         İpekböceğinden ipeği ilk kez Çinliler elde etti. MÖ 2600 yıllarında ipekböceği besleyip ipekli kumaş üretiminin yolunu bulan Çinliler bu çok değerli kumaşı yedi iklim dört bucağa satmaya başladı. Anadolu’da ise ipek üretimi 1500 yıl önce başladı. Günümüz Türkiye’sinde sanayide önemli bir yer tutan ipek, Osmanlı zamanında bir sanat haline gelmişti.

           İpeğin Anadolu'ya gelişi Bizans İmparatoru Justinien (527-565) le gerçekleşir. Bu dönemde Hint ve İranlı tüccarlar tarafından Batı'ya doğru yol alan ipek sayesinde Constantinopolis'te ileri düzeyde ipek dokumacılığı görülür. Bizanslılar'ın en güzel ipekleri burada dokunmaktadır. Ne var ki, bir zaman sonra , siyasî ve iktisadî sebeplerden dolayı kervanlarla Bizanslılar arasında çıkan bir anlaşmazlık neticesinde ipek artık Constantinopolis'e uğramaz olur. Bu sırada Justinien, ipeğin gerçek kimliğini araştırmak üzere iki rahibi, din kisvesi altında Çin'e gönderir. İranlı ve Aynarozlu bu iki rahip, Constantinopolis'e kamış bastonlarının içine sakladıkları ipekböceği tohumları ile döneceklerdir. Böylelikle ipekböcekçiliği, Asya'dan Avrupa'ya intikal eder. İpekböcekçiliğinin Batı'ya doğru yayılmasında Araplar'ın istilâ hareketleriyle Venedikliler ile Cenovalılar'ın bu alandaki ticarî faaliyetlerinin büyük rolü olmuştur.