İPEKBÖCEKÇİLİĞİ


İpekböceği Yapay İnficar :


• Yapay yöntemler yaz ve sonbahar uygulaması için geniş ölçüde uygulanmaktadır. Bugün uygulamada olan tek metot, basit ve emin bir metot olan asit muamelesidir.
• Asit Muamelesi Metodu; hibrit yumurtalarının yumurtlandıktan itibaren ilk 20-24 saat içerisinde Hidroklorik asit ile muamele edilerek diyapoza girmelerinin durdurulması esasına dayanır.
• Yumurtalar ayrı kartlarda veya keselerde ise önce %2’lik formaldehit ile kartlara sabitleştirilir.Kolalı kağıtlarda muhafaza edilen yumurtalar ise özel kaplara yerleştirilirler.
• En iyi sonucun elde edilebilmesi için, kullanılan HCl’nin tamamen saf olması, muamele esnasında sıcaklığın 46,10C ve özgül ağırlığın 1,064 olması gerekir.İşlem 4-6 dak.sürer.
• İşlemden hemen sonra yumurtalar 200C’deki akan soğuk su altında yıkanarak kurutulur.
• Asit muamelesi normal oda sıcaklığında da yapılabilir.Buna soğuk asit muamelesi denir. Bu metotta 250C’de yaklaşık 1 saat 1,1 özgül ağ.asit ile muamele edilir.
• Suni inficar için HCl ile muamele edilen yumurtalar 10 gün içinde gelişip kuluçkadan çıkarlar.Muamele edilen yumurtaların biraz bekletilmeleri gerekiyorsa 2,50C’de 20 gün kadar bekletilebilirler.Asit muamelesinin tehiri gerektiğinde ise 20-24 sa.lık yumurtaların önce, 50C’de ve %75-80 nemde bir hafta bekletilmeleri mümkündür.Soğuk muhafaza yerinden alındıktan sonra yumurtalar 2 gün 250C’de bırakılır sonra asit muamelesi.47,80C-1,085 öz.ağ.5-7 dak.