İPEKBÖCEKÇİLİĞİ


Yumurtaların Muhafazası ve Kışlatılması :


• Kışlayan yumurtalarda embriyo gelişmesinin önlenmesi için bir hormon görev yapmakta, etkisi soğukla muamele sonucunda nötralize olmaktadır.
• Uygun bir ısı ile uniform inficar sağlanmalıdır.
• Monovoltinlerde; Haziran ortalarında hazırlanan hibrit yumurtaları 23-250C’de 60 gün saklanırlar.Eylül sonlarında 200C’ye düşürülür.Kasımda yıkanırlar.Kışlaklara alınarak 50C’de muhafaza edilirler.Ocak sonu veya Şubat başında 40-60 gün için 2,50C’de tutulurlar.İnkübasyon için alınıncaya dek 10C’de muhafaza edilirler.
• Ülkemizde Haziran-Eylül aylarında 22-240C’de, %75-80 nem.Daha sonra 1,5 ay süre ile 15-20 0C, %70 nem de muhafaza.
• Hibrit tohumlarda ise; kısa bir süre 23-250C’de, Sonra 3 günde bir 2,5 0C azalt.
• 1 gr.tohum adedi, embriyo gelişmesi, kavuz tohum adedi, inficar oranları bakımından testlere tabi tutulurlar.
• Testler ve kutulama işlemleri her yıl ocak ayında başlar, Martın ilk yarısında son bulur.

Taşıma ve Depolama Esnasında dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
a)Direk güneş ışığından korunmalı.
b)Motor ve Kalorifer yakınına konmamalı.
c)Eller ve kutular temiz olmalı f)Sigara dumanından uzak tutulmalı.

d)Çanta ve kutular havalandırılabilmeli

e)Satış yerlerinde dolap ve masa çekmecelerinde muhafaza edilmeli.