FİDE YETİŞTİRME ORTAMININ HAZIRLANMASI

Seralarda yetiştirilen biber tohumları oldukça pahalıdır. Bu nedenle fide yetiştirirken, çekirdek kaybını en aza indirmek, güçlü ve sağlıklı fide elde edebilmek için bazı kurallara uymak gerekmektedir.

Fideler, ya dezenfeksiyonu yapılmış, bitki besin maddelerince zenginleştirilmiş hazır torflarda ya da özel olarak hazırlanan harç toprağında yetiştirilmelidir.

Hazır torfların steril olması, bitki besin elementlerini içermesi, fideyi 10-15 gün erken yetiştirmesi ve hazırlanmasının kolay olması açısından avantajları vardır.Harç tohum ekiminden 2-3 ay önce hazırlanmaya başlanmalıdır

Çok farklı harç hazırlama şekilleri varsa da; en yaygın olan üç formül şunlardır:
 6 kısım çiftlik gübresi

3 kısım bahçe toprağı

1 kısım dişli dere kumu

2 kısım çiftlik gübresi

2 kısım orman toprağı,

1 kısım dişli dere kumu

 3. 4 kısım çiftlik gübresi,
2 kısım bahçe toprağı,
1 kısım dişli dere kumu.