SERADA ASKIYA ALMA

Sırık domates çeşitleri kendiliğinden dikine büyüyemeyen bitkiler olduklarından dik büyüyebilmeleri için askıya alınmaları gerekir. İpe alma işlemi gecikince fideler sağa-sola yatar, kırılırlar ve ileri dönemlerde verimden düşerler.

Domates bitkilerinde gövde ve büyüme noktaları oldukça gevrek dokulardır. İpe alma ve sarma işlemlerinde bunların yaralanmamasına dikkat edilmelidir.

İPE ALMANIN YARARLARI

  • - İpe alma bitkide ışığı gören yüzeyin artmasını sağlar.

    - İpe alınan domateslerde her türlü bakım işleri daha kolay olur.

    - İpe alma üründe kaliteyi artırır.

    - İpe alınan bitkilerde hastalık ve zararlı kontrolü kolaylaşır.

    - Birim alana dikilen bitki sayısı artacağından verim artar.

ASKIYA ALMA ŞEKİLLERİ

Fideler yerlerine dikildikten sonra sıra üzeri boyunca yerden bir ip çekilir. Askı ipinin bir ucu yerdeki ipe, diğer ucu yukarıdaki tele bağlanır ve bitki bu ipe sardırılır.

İkinci bir yöntem ise, dip kısmından ileride bitkiyi boğmayacak şekilde genişçe olmak şartıyla bir düğüm atılır ve diğer ucu özel askı çengeline veya tepedeki tele bağlanır. Askı teline bağlamanın ileride bitki tel boyuna ulaştığında aşağıya kaydırma veya tepede yer değiştirmede kolaylık sağlama gibi avantajları vardır.