ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN  SU KALİTE KRİTERLERİ

ÖZELLİKLER

DEĞERLER

AÇIKLAMA

Su Sıcaklığı 0 C

9-17

12-16 (Optimal)

-

Ph

6.5-8.0

7 Civarı

(Hafif asitlik 6.5)

(Entansif üretim için uygun)

Oksijen (O2)

 

9.2-11.5mg O2/lt

Doyma derecesinde

Amonyak (NH3)

0.1 veya 0.02 mg/lt

0.005 mg/lt

-

Yavrular için

Nitrit (NO2)

0.1 mg/lt

0.2 mg/lt

(=0.03 veya 0.06 mg N-NO2/lt)

0.012 mg N-NO2/lt

Yumuşak sularda

Sert sularda

 

Kapalı sistemlerde

Nitrat (NO3)

100 mg/lt

(25-35 mg N-NO3/lt)

 

Kapalı sistemlerde

Klor (Cl2)

0.01-0.03 mg/lt

 

Klorid (Cl-)

50 mg/lt

Yumurta inficari için

Hidrojen Sülfür (H2S)

0.002 mg/lt

 

Karbondioksit (CO2)

25 mg/lt

10 mg/lt

 Mümkünse bu değerlerin üzerine çıkılmamalı.

Ozon (O3)

0.02 mg/lt

-

Azot (N2)

110 %

Doyumun maksimal toplam gaz basıncı

Yüzen ve çöken maddeler

15-80 mg/lt

-

Bakır

0.006mg/lt

0.03 mg/lt

ABG 2=100mg/lt CaCO3

Yumuşak sularda

Sert sularda

Çinko

0.005-0.04 mg/lt

Su sertliğine bağlı olarak

Demir

0.3 mg/lt

0.1 mg/lt

-

Yavru için

Kurşun

0.3 0.01-0.03 mg/lt

-

Civa

0.005 mg/lt

0.0002 mg/lt

-

-

Kadminyum

0.0004 mg/lt

0.003 mg/lt

Yumuşak sularda (ABG<2)

Sert sularda (ABG>2)

Krom

0.01 mg/lt

0.05 mg/lt

Hexavalent

(Trivalent)

Siyanit

0.005-0.25 mg7LT

-

Arsen

0.01-0.5 mg/lt

-

Baryum

5 mg/lt

-

Aliminyum

0.1 mg/lt

-

Akarsu hızı

0.005-0.03 mg/lt

-

Bulanıklık

10 JTU

(=Jackson-Turbitite)

Jackson bulanıklık