DENİZ ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTE KRİTERLERİ

 

DENİZ ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTE KRİTERLERİ

Deniz ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi ister, denizde ağ kafeslerde, isterse karada toprak havuzlarda yapılacak yetiştiricilikte olsun kullanılan suyun kalitesi üretim açısından önemli olduğundan aşağıda verilen değerler içerisinde olması aranacaktır.

Su Kriter

Çipura

Levrek

NOT

Özellikleri

Larva

Ergin

Larva

Ergin

 

Oksijen mg/lt

5-6

4-8

5-6

4-8

4mg/lt altına düşülmesi istenmez 2 mg/lt kadar dayanırlar.

Tuzluk %0 (Binde)

Doğal Deniz Suyu 36-38

5-44

26-38

0-60

Larva dönemde 0-20 günlerde tuzluluk doğal deniz suyu tuzluluğundan %026 kadar düşürülür. Amaç daha iyi hava kasesi gelişim oranı ve daha yüksek yaşama oranıdır. %00-64 tuzluluk değerinde levrek, %0-42 tuzluluk değerinde işe çipura yaşayabilir. Levrek için 64 üzeri, çipura için 5 tuzluluk altında % 100 ölüm meydana gelir. %026 larva yetiştirmede alt limit olmalıdır.

Sıcaklık oC

16-20

20-25

14-20

20-25

Larval dönemde sıcaklık değişimleri çok önemlidir. Ani sıcaklık değişimleri olmamalıdır. Ergin bireylerde 20-25 C en iyi yem değerlendirme sıcaklığıdır. 6 C altında yem alım durur. 1 C altında ölüm olur 28 C üzerinde yem alımı durma eğilimi gösterir.

PH

7.5-8.0

7.5-8.0

7.5-8.2

7.3-8.3

7 nin altına düşmesi istenmiş.

Serbest karbon mg/lt

 

          Azami

20

 

 

Amonyak NH3 mg/lt

0.01-0.05

0.02-0.05

0.01-0.05

0.02-0.05

 

Azot Amonyum (N4++H3) ppm

0.2-0.3

 

Nitrit ,NO2 mg/lt

0.001-0.02

0.02

0.013-0.016

0.02

0.02 geçmemelidir. Larva için 2 mg/lt öldürücü dozdur.

Nitrat NO3 mg/lt

0.08-1.1

0.1-1.0

0.062-0.068

0.1-1.0

 

Fosfat mg/lt

0.1-1.0

 

Silikat mg/lt

2-5

 

Total Demir mg/lt

Azami 0.1

 

Kükürt mg/lt

Azami 1.0

 

Askıda Katı Madde mg/lt

Azami 2.0

Larval dönemde kullanılan su çok berrak olmalı ve süspansiyon madde içermemelidir. Mekanik filtre sistemleri çok iyi kurulmalıdır.

 

Turbitide ITU

8.5-12

Larval dönemde kullanılan su çok berrak olmalı ve süspansiyon madde içermemelidir. Mekanik filtre sistemleri çok iyi kurulmaldır.

Hidro Karbonlar

Su yüzeyinde görülen renklenme olmamalı

Fekal Koliform 100 ml’de

Azami 1000

 

Klor mg/lt

Azami 0.02

 

Toplam Civa mg/lt

Azami 0.05

 

Kadmiyum (Cd) mg/lt

Azami 0.01

 

Kurşun (pb) mg/lt

Azami 0.1

 

Krom (Cr+6) mg/lt

Azami 0.05

 

Arsenlik (As) mg/lt

Azami 0.05

 

Bakır (Cu) mg/lt

Azami 0.02

 

Çinko (Zn) mg/lt

Azami 0.1

 

 

PESTİSİTLER

DDT mg/lt

Azami 0.025

 

Aldrim mg/lt

Azami 0.01

 

Dieldrin mg/lt

Azami 2

Bu değerler çipura ve levrek için ortak değerlerdir. Bunların özellikle

2.4 DEP mg/lt

Azami 1

larval dönemi kapsayan 0-40 günleri arasında daha  sonra ise   kafes-

BHC mg/lt

Azami 0.03

ten çıkma   dönemine kadar (0.5-1 gram)  ortamda  minimum  oran-

Endrin mg/lt

Azami 0.08

larda tutulması zorunludur. İlerleyen dönemde belirtilen oranlar

Heptaklor mg/lt

0.03

aşılmadığı takdirde üretimi olumsuz yönde etkilemez.

Pentakloro fenol mg/lt

0.01

 

 

 

 

 

 

NOT :1- Larval dönem olarak 0-40 günler arası alınmıştır. Bu dönem sonunuda balık ağırlığı ortalama 30-40 mg’dır. 40-55 günler arası balık ağırlığına göre sevrage (mikrokapsül) geçilir. Bu günden sonrada ön büyütme ve büyütme dönemi başlar.

 NOT : 2- Toplam amonyak tercihen 1 ppm’in altında olmalı ve 5 ppm’i asla geçmemelidir. %0 25-30 luk tuzlulukta acı su kullanıldığında besinlerin bünyede ete dönüştürülmesi ve balıkların hayatta kalma oranları artar.Çözünmüş oksijen oranı su çıkışında mümkün olduğunca yüksek tutulmalıdır. Yavru balıkların  yoğunluğuna,  metabolik oranlara ve organik madde oranına bağlı olarak, oksijen ihtiyacı yetiştirme tanklarında nispeten yüksek değerlere ulaşabilir. Bundan dolayı, saf oksijene dayalı oksijenasyon sistemi benimsenmelidir. Su sıcaklığı 18-20 oC arasında tutulmalıdır. Sıcaklık daha yüksek olduğunda balıklar daha hızlı gelişmektedir, fakat aynı zamanda bakterilerin gelişmesi, metabolizma, oksijen ihtiyacı, toplam amonyak nitrojen üretimi ve dış uyarıcılara cevap gibi biyolojik ve kimyasal reaksiyonlar da hızlanmaktadır.

 NOT : 3 - Diğer türlerle ilgili su kalite kriterleri, bu konuda yayınlanmış temel kitaplardan faydalanılarak değerlendirilebilir.