ZİRAİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z


 

Havuzlama Saplarından lif elde edilen bitkilerde, lif hüzmelerinin sapın diğer dokularından ayrılması işlemidir.
   
Hayvan Islahı Hayvanlardan sağlanan verimleri artırmaya yönelik çabaların tümüne denir.
   
herbisit böcek öldürücü ilaç
   
hermafrodit hem erkek hem dişi organ bulunduran canlılara hermafroditdir.
   
Huminleşme Toprataki organi maddelerin parçalanması ile ortaya çıkan bir kısım ara ürünlerin, kendi aralarında reaksiyona girerek sentezlenmseş ile koyu renkli ,kolloidal özellikteki polimer maddelerin oluşma işlemidir.
   
Humus Toprağa katılan bitkisel ve hayvansal kökenli organik maddelerin, toprakta parçalanmasından sonra geride kalan az veya çok ayrışmaya dayanıklı organik maddelerdir.
   
hümik asit kısmen veya tamamı çürümüş bitki ve hayvan atıklarının oluşturduğu maddelerdir