ZİRAİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z


 

infiltrasyon genel anlamda suyun topraga girmesi olarak adlandirilir.
   
infiltrasyon orani suyun topraga girme orani veya bir topragin birim zamanda absorbe edebilecegi su miktari olarak tanimlanir.
   
intensite etmeni bitkilerin gelişme dönemlerinde belli zamanda toprak çözeltisinde bulunan bitki besin maddeleridir.
   
Irk Tür içinde de birbirine daha çok benzeyen hayvan gruplarına denir.