ZİRAİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z


 

Kalibrasyon İlaçlamada kullanılan taşıyıcı madde (genellikle su) ile kullanılacak olan kimyasalın biri birine olan oranıdır.
   
Kallus Hücrelerin düzensiz bir şekilde yığılmaları ile oluşan dokudur.
   
Kalıtım derecesi Genotipik varyansın fenotipik varyanstaki payıdır.
   
kan tazeleme sürü düzeyinde genotipik varyasyonun artışını sağlamak için dişilerin aynı ırktan, ancak başka sürülerden üstün verim yeteneğine sahip erkeklerle çiftleştirilmesi
   
kapasite etmeni toprağın katı fazında bulunan bitki besin madde miktarına denir.
   
Karakter Bir canlıda bulunan,gözle görülebilen yada herhangi ölçü veya tartı birimiyle belirlenip ifade edilebilen özelliklerin tümüne karakter yada IRA denir.
   
kaşektik yeterli gelişme gösterememiş, kötü kondüsyonlu hayvan
   
Kimyasal Mücadele Kimyasal maddeler (tarımsal ilaçlar) kullanılarak zararlıların etkinliklerinin azalmasına veya yok edilmesine kimyasal mücadele denir.
   
Klamidospor (Chlamydospor) Bazı funguslarda oluşturulan kalın çeperli , çevre koşullarına dayanıklı, eşeysiz devam sporlarıdır.
   
komplike karmaşık,ayrıntılı,detaylı...
   
Kompozit çeşit Değişik orjinli açık tozlanan çeşit,hibrit ve kendilenmiş hat gibi materyallerin belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen ve izole parsellerde toplu seleksiyon ile genetik özellikleri korunan açık tozlanan çeşitlerdir.
   
Konstitusyon hayvanların organ ve organ sistemlerinin karşıllıklı uyum ve denge içinde çalışmalarıyla ilgili olarak ortaya çıkan çevreye karşı koruma yeteneğidir.
   
Kontak Etki Tarımsal ilacların etki mekanizmasıdır. Böceklere uygulanan tarınsal ilaçların deri yoluyla etkili olmasıdır.
   
Kotonizasyon Ketende havuzlama süresi geciktirildiğinde pektin parçalayıcı bakterilerin, lif hüzmelerinin içine girerek hüzmeleri parçalaması sonucu uzun lifler yerine kısa, çürük ve kolaylıkla parçalanabilen liflerin oluşmasına denir.