ZİRAİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z


 

 

marya damızlık dışı koyun
   
Mineralizyon Topraktaki organik maddenin parçalanarak inorganik maddeler haline dönüşmesi olayıdır.
   
Mira Dört katlamalı ve toplam yüksekliği dört metre olan ahşap, tahta(lata)
   
Mücadele Yöntemi Bir zararlı veya mevcut zararlıların etkinliğini azaltmak için çaba sarfederek izlenen yoldur.