ZİRAİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z


 

 

 

parankima bitkinin hemen her organında bulunan ve bitkinin temel yapısını meydana getiren doku.
   
patojen enfeksiyona veya gıda zehirlenmesine neden olan mikroorganizmalardır
   
perkolasyon suyun toprak icerisinde asagi dogru hareketine denir.
   
Pestisit Bitki gelişmesini olumsuz yönde etkileyen hertürlü zararlıya karşı kullanılan zirai ilaçların tümüdür.
   
Populasyon Sınırlı bir çevrede yaşayan aynı tür organizma topluluğuna Populasyon denir.
   
predatör biyolojik mücadelede zararlılarla savaşta kullanılan faydalı böceklere predatör denir
   
Preparat Kimyasal mücadelede kullanılan tarımsal ilaçlar, etkili madde ve dolgu maddelerinden oluşan bir özel karışım halindedir. Bu hazır durumdaki ilaçlara preparat denir.