ZİRAİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z


 

Adventif kök Gövde , dal , sürgün veya çeliklerden oluşan köklerdir.
   
Agregat Toprağın teksel taneciklerinin bir araya gelerek (kümeleşerek) çeşitli yapıştırıcı maddelerle bağlanmaları sonucu oluşan ikincil yapı birimleridir.
   
Akarisit Akarlara karşı kullanılan tarımsal ilaçlardır.
   
Antagonistik etki Gübrelerde iki bileşimin birbirinin alımını engellemesi
   
Antidot Kelime anlamı panzehir olup, bir zehirin etkisini tamamen gideren veya kısmen hafifleten maddedir.
   
Arz Yeryüzü