ZİRAİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z


 

 

 

Toksik Madde Canlı organizmaya (insan ve sıcak kanlı hayvanlara) ağız, solunum, deri ve enfeksiyon yolu ile girdiğinde normal fizyolojik ve biyokimyasal mekanizmaları bozan veya fazla miktarda canlının ölümüne sebep olan kimyasal maddelerdir.
   
Toksite Kimyasal maddelerin vücutta zarar verebilme potansiyeli diye tanımlanabilir.
   
Tolerans (maksimum rezidü miktarı) Kullanılan ilacın insan ve hayvan yiyeceği olarak tüketilen ürünler üzerinde göz yumulabilen kalıntı miktarı olup ppm veya ppb ile ifade edilir. Bu değerler üzerinde olan pestisit miktarı insan ve hayvanlar için zehirlidir
   
toprak profili toprağın katmanlarının dikine gösterilmesidir. yani toprağın dikine kesitidir.
   
total herbisit bütün yabancı ot ilacı
   
Transpirasyon havanın emme kuvveti sayesinde bitkinin hava ile temasta organlarından dışarıya subuharı verilmesi olayı.
   
Tropizma BİTKİLERİN UYARTILARA KARŞI YÖNELMESİ DURUMU.
   
Tür çevre kosulları ne olursa olsun değişmeden kalan belirli görüntüler yönünden birbirine benzeyen ve bu özellikleri döle geçiren,çiftleştiklerinde döl verim yeteneğine sahip(fertil,doğrugan)döller veren bireylerin olusturdugu gruplara tür denmektedir.