TOHUMLUK DEPOLARINDA ZARARLILAR


 

Tohumluk Depolarında Zararlılar

Zarar derecelerine göre tohum depolarında zarar yapan böcekler iki grupta incelenebilir:

 

Primer (Birinci derecede) zararlılar

Sitophilus granarius : Buğday biti

Trogoderma granarium : Khapra

Rhizopertha dominica : Ekin kambur biti

Sitotroga cerealella : Arpa güvesi

 

Sekonder (İkinci derecede) zararlılar

Triblium confusum : Kırma biti

Tenebroides mauritanicus : Siyah kırma biti

Oryzaephilus surunamensis : Testereli böcek

Oryzaephilus mercator : Tüccar hububat böceği

Ephestia kühniella : Değirmen güvesi

Nemapogon granellus : Ekin kambur güvesi