BİTKİ PATOJEN VİRÜSLER

            Virüslerin bitkilere patojen olarak zarar yaptıkları ilk defa Hollandalı A.MAYER tarafından 1886 yılında bulunmuştur. Virus kelimesi zehir veya kokmuş anlamında Kullanılmaktadır. 1940 yılında elektron mikroskobunun geliştirilmesiyle virusları görmek ve üzerlerinde daha geniş araştırmalar yapmak mümkün olmuştur. Bu konuda yapılan çalışmalar virusların tanımına açıklık getirmiştir

Bugün viruslar; - Ultramikroskobik partiküller olup enleri 200 nm den büyük olmayan, - İki tip nükleik asitten yalnızca birini içeren (RNA veya DNA), - Patojenik ırklar oluşturabilme yeteneğine sahip, - Hiçbir zaman canlı bir organizma karakteri göstermeyen (hücre organizasyonuna sahip olmayan), - Konukçu hücreleri içersinde biyokimyasal olarak çoğalabilen, - Obligat parazit özellikte canlılar olarak bilinmektedirler.

Viruslar tüm dünyada ekonomik olarak yetiştirilen birçok üründe önemli zararlara neden olmaktadır. Virusların oluşturduğu toplam zarara ait kesin rakamlar olmamakla birlikte bazı farklı ürünlerde viruslar nedeni ile oluşan zarar ve kayıplar ile ilgili tahmini veriler mevcuttur.