Hıyar Mozayik Virüsü

 

Konukçuları:

1200 bitki türü, tüm sebzeler, endüstri bitkileri, süs bitkileri ve bazı yabancıotlar virüsün konukçusudur.

 

Taşınma Şekli:

-Yaprak bitleri (Aphis gossypii, Myzus persicae)
-Küsküt ile taşınabilmektedir.
  

Domatesteki belirtileri, Bitkinin yaprak ayası son derece daralır ve yaprak ipliksi bir görünüm alır. Hastalık ilerledikçe bu iplikleşme bitkinin tepe noktasında sadece orta damarın kalması şeklinde devam etmektedir.Çok sayıda yan yaprakçıklar oluşmaktadır.

 

Meyveler normal büyüklükte değildir ve şekilsiz bir görünüm almaktadır. Ayrıca meyve üzerinde kahverengi nekrotik lekeler görülebilmektedir.

 

 

Olgunlaşmış meyveler üzerinde ise beyazımtrak-sarı renkli halkalar ve kabarıklıklar (şişkinlikler) görülebilmektedir.

 

 

Biberdeki belirtileri; Yaprak üzerinde açık-yeşil, sarı ve koyu-yeşil renkte  şiddetli mozaik lekeleri görülmektedir.

 
Alt yapraklarda nekroze olmuş halka lekeler görülür. Meyvelerde de halka şeklinde nekrozlar meydana gelir
 

Meyvelerde şekil bozukluğu meydana gelir.

 

 

Hıyardaki belirtileri Yaprak sapı ve gövde dikkati çekecek kadar kısalır.

 Boğum araları kısalır.

 Yapraklarda aşağı doğru bükülme ve kartlaşma meydana gelir.

Bitkilerde sararma ve solma, meyvelerde beneklenme görülür.

Yapraklarda değişken hafif yassılaşma ve kabarma meydana gelir.

 

 

Meyvelerde çoğu kez mozaik şeklinde lekelenme ve sararma oluşur.

 

 

Kavunda yaprakta ve meyve üzerinde beneklenmeler görülür.

 
Kabakta yaprak üzerinde klorotik ve mozaik şeklinde kabartılar oluşur.

Kabak yaprağında şekil bozukluğu ve beneklenmeler görülür.