BUĞDAY AÇIK RASTIĞI

 

BUĞDAY AÇIK RASTIĞI

(Ustilago tritici)

Zararı :Açık rastığın buğdayda kurum gibi spor kitleleriyle bulaşık görünüşüyle başak çıkışından anlaşılır. Bu sporlar kısa bir süre sonra uçuşmaya başlar ve hasada kadar sadece çıplak başak ekseni kalır. Hastalıklı bitkiler sağlamlardan çok az kısadır.

Etmeni : Buğday rastığına Ustilago tritici denilen mantarlar sebep olur. kurum görünümündeki sporlar kısa bir süre sonra rüzgarla mahsul içine yayılır ve eğer sağlıklı bir bitkinin çiçeğine konarsa orada çimlenirler. Mantar gelişmekte olan danenin içine girer ve görünür bir zarara vermeden başak teşekkülüne kadar bitki içinde büyür. Sporlar, gelişen dane içinde oluşur ve başak çıkarken görülür.

Ekonomik Önemi : Dane veriminde kayıplara sebep olur ve tohumluk olarak yetiştirilen mahsulde mücadelesi büyük önem taşır.

Mücadelesi : hastalıktan temiz tohumluk kullanmalıdır. Mantarın tohum içinde uyku halinde bulunması nedeni ile tohum ilâçları ile kontrol edilemez. Tek mücadele yöntemi sıcak su içinde tohumluğun tutulmasıdır.

Buğdayda : Tohumluk 32 oC suda 4 saat ıslatılır. Birkaç dakika süzüldükten sonra 50-54 oC suda 10 dakika tutulur.