DOMATES YAPRAK KÜFÜ HASTALIĞI

 

(Cladosporium fulvum Cke.)

Etmenin tanımı ve yaşayışı

 

Yaprakların alt tarafında teşekkül eden küf; fungusun konidi ve konidioforlarından oluşmaktadır. Konidiler koyu renkli bir veya çok hücreli, genellikle bir uçları sivri, diğeri küt ve değişik büyüklüktedir.

Hastalık genellikle seralarda görülür. Hastalığın çıkması için orantılı nemin % 95 veya daha fazla olması, optimum sıcaklığın da 20-25°C olması gerekir. Sıcaklık ve orantılı nem gösterilen oranlardan aşağı olduğu takdirde konidilerin enfeksivonu için elverişli şartlar olmadığından hastalık çıkmaz.

Hastalığın belirtileri, ekonomik önemi ve yayılışı

 

Domates yaprakları üzerinde önce sarı renkli lekeler görülür. Daha sonra bu lekelerin alt kısmına rastlayan yerde zeytuni kahverengi küf oluşur. Hastalık kısa zamanda bütün yaprakları kaplar ve bitkiyi kurutur. Mücadele yapılmadığı zaman seradaki ürün % 80 oranında zarar görür. Gerekli mücadele yapılmamış bütün seralarda görülür.

Konukçuları

 

Konukçusu domates bitkisidir.

Mücadelesi

 

Kültürel Önlemler

 

Hastalıklı bitki artıkları yok edilmeli, seralarda iyi bir havalandırma yapılarak orantılı nem ve sıcaklığın düşürülmesi sağlanmalıdır.

Kimyasal Mücadele

 

İlaçlama Zamanının Tespiti

 

Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde (Fidelerin seraya şaşırtılmasından 20 gün sonra) ilaçlamaya başlanır.

Kullanılacak İlaçlar ve Dozları için bitki koruma ürünleri bölümüne bakınız

 

Kullanılacak Alet ve Makineler :Sırt pülverizatörü ve atomizör.

 

İlaçlama tekniği

 

Alet ilacı çok ince zerreler halinde atmalı ve bitkinin bütün yüzeyi, tamamen ilaçlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız ve serin zamanlarda 10-15 gün ara ile yapılmalıdır.

İlaçlamalar sıcak zamanlarda yapılmamalı ve son ilaçlama ile hasat arasında 7-10 günlük bir süre bırakılmalıdır. Önlemler" genel bölüm " de ayrıntılı olarak verilmektedir.

Uygulamanın değerlendirilmesi

 

Sebzelerde Septoria leke hastalığında olduğu gibidir