ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ SINIFLANDIRILMASI

 

 ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ SINIFLANDIRILMASI

Zirai Mücadele İlaçları (Pestisitler) Formülasyon şekillerine göre, Etki Şekillerine göre, kullanıldıkları zararlılara göre, değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır.

 

A-    Formülasyon Şekillerine Göre :

 

1- Toz İlaçlar

2- Islanabilir Toz İlaçlar

3- Kuru Tohum İlaçları

4- Suda Çözünen Tozlar

5- Solüsyonlar veya Sulu Çözeltiler

6- Emülsiyon Konsantre İlaçlar

7- Yazlık ve Kışlık Yağlar

8- Granüller

9- Aerosoller

10- Pelletler

11- Zehirli Yemler

12- Kapsül Şekli Verilmiş Formülasyonlar

13- Gübre Karışımları

14- Akıcı Konsantreler

15- Yağ Konsantreleri

16- (ULV) Çok Düşük İlaçlamaya Uygun Formülasyonlar

 

A-    Kullanıldıkları Zararlılara Göre

 

1- İnsektisitler (Böcek öldürücüler)

2- Fungusitler (Mantar =Fungus öldürücüler)

3- Bakterisitler(Bakteri öldürücüler)

4- Akarisitler (Kırmızı örümcek öldürücüler)

5- Herbisitler (Yabancıot öldürücüler)

6- Afisitler (Yaprakbiti öldürücüler)

7- Mollussisitler (Salyangoz öldürücüler)

8- Rodentisitler (Kemirgen öldürücüler)

9- Nematositler (Nematot öldürücüler)

10- Repellentler (Kaçırıcılar)

 

A-    Etki Şekillerine Göre

 

1-Bitkide :

a) Sistemikler

b) Yarı Sistemikler

c) Sistemik Olmayanlar

2-Zararlıda :

a) Mide Zehiri

b) Değme (Temas) Zehiri

c) Solunum (Teneffüs) Zehiri

Tarım ilaçları bu sınıflandırmaların dışında etkili madde grubuna göre de sınıflandırılmaktadır.