KIŞ MÜCADELE İLAÇLARI
 
     
DNOC AMMONİUM    
YAĞ (OİL)    
YAĞ (OİL)+DNOC    
YAZLIK YAĞLAR (SUMMER OİLS)  
Sağ Ok: GERİ
DNOC AMMONİUM
Sıvı Formülasyonlar (EC Formulations)
A.B.C 615 g/l Tarkim           
Gebutox DNOC 615 g/l Aventis        
Trifınox 615 g/l Hektaş         
Sağ Ok: GERİ
YAĞ (OİL)
Sıvı Formülasyonlar (SL Formulations)
Ovitoks 800g Hektaş         
Sağ Ok: GERİ
YAĞ (OİL)+DNOC
Sıvı Formülasyonlar (SC Formulations)
Dinokoil-KışlaVaiI 650+015 g/l Atabay         
Evrensel DNOC VinterVaş 650+015 g/l Basf           
Hektavaş 650+015 g/l Hektaş         
Koruma Kışlık Yağ 650+015 g/l Koruma        
Polisan Kışlık Yağ 650+015 g/l Polisan         
Polivaş 650+015 g/l Izmir Kimya     
Winter Wash 650+015 g/l Basf      
Sağ Ok: GERİ
YAZLIK YAĞLAR (SUMMER OİLS)
Sıvı FormülasyOfllar (SL Formulations)
Hektolineum 700 g/l Hektaş         
Koruma V-92 700 g/l Koruma        
Polısan Yazlık Yağ 700 g/l PolisaN         
Porkan 700 g/l Syngenta       
Saf-T-Side 700 g/l Lances Link     
Spinol 700 g/l Atabay        
Triona-2 700 g/l Basf-Agro     
Triona-2 700 g/l Basf-Agro      
Citrole 790 g/l Cerexagrı      
Ovipron 2000 800 g/l Cenexagrı      
Bayer Summer Oil 850 g/l Bayer         
Hektaş Yazlık Yağ 850 g/I Hektaş        
Koruma Yazlık Yağ 850 g/l Koruma        
Naron 850 g/l Çutamko       
Opron 850 g/l Mobil